طراحی جلد کتاب یکی از مهم‌ترین بخش‌های آماده‌سازی کتاب است، زیرا اگرچه فرایند پیچیده‌ای ندارد، به دقت و خلاقیت زیادی نیاز دارد. اولین بخش تأثیرگذار کتاب روی جلد آن است که باید جذابیت بصری داشته تا بتواند پشت ویترین نظر خواننده یا پژوهشگر را به‌راحتی جلب کند.

طراحی یک جلد کتاب آخرین مرحله قبل از انتشار آن است زیرا باید قطع کتاب، رنگ و جنس کاغذ، تعداد صفحات و ویرایش نهایی متن انجام شده باشد. در طراحی جلد کتاب باید به نکات مختلفی توجه داشته باشید از جمله اینکه مخاطبان متن چه کسانی هستند؟ چه محدوده سنی را در برمی‌گیرد؟ چه جنسیتی دارد و از چه فرهنگی برخوردار است؟ این نکات و پاره‌ای دیگر می‌تواند در کسب یک دید کلی و بهتر برای انتقال پیام خود با کمک جلد کتاب به آن‌ها یاری برساند.

جلد کتاب شامل روی جلد، پشت جلد و عطف است که معمولاً چند سطر و تصویری در پشت جلد قرار می‌گیرد که از متن کتاب گرفته شده و می‌تواند نماینده و ایجادکننده تصویری جامع از آنچه در متن وجود دارد باشد.

روی جلد از اجزای بیشتری مانند نام یا عنوان اصلی و فرعی کتاب، نویسنده و مترجم یا سایر دست‌اندرکاران تألیف و تهیه تشکیل می‌شود که با توجه و در نظر گرفتن سایز و نوع فونت و رنگ زمینه، همچنین طرح‌ها یا تصاویر مندرج بر آن می‌توان جذابیت موردنظر را ایجاد کرد.

روی جلد باید به نوعی ارجاعی به متن داشته باشد و زمینه‌ای را برای جذب مخاطبان موضوع کتاب فراهم کند. همچنین در طراحی جلد باید از رنگ‌هایی استفاده کرد که چشم‌نواز بوده و چاپ‌های مختلف نیز بر کیفیت آن‌ها تأثیر نگذارد و از آن نکاهد.